השכרה

40

לחודש שכירות ( מינימום שנה מראש )

* מחירים – התוכנה לניהול עמותה
התוכנה לניהול עמותה ניתנת לשימוש בגרסה מלאה חינם לחודש התנסות ללא הגבלה וללא כל התחייבות מראש. בסיום תקופת ההתנסות ואבחון התוכנה במגוון הפעולות הרבות בניהול שעות עבודה, התוכנה ממשיכה לעבוד בהגבלה של הוספה / מחיקה או עדכון של תקבולים והוצאות. הנתונים נשמרים וניתן להמשיך לעבוד על התוכנה מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת ההתנסות