לפניכם צילומי מסך של התוכנה:

רשימת תורמים
תדפיס רשימת תורמים
הוספה ועדכון של פרטי תורם
אסיפות תורמים
תדפיס סיכום אסיפת תורמים
מכתב לתורם
תדפיס מכתב לתורם
התחייבויות ונדרים של תורם
יארצייט – אזכרות השייכות לתורם
תיעוד שיחות עם התורם
הוספת תרומה / תקבול חדש
רשימת תקבולים
תדפיס רשימת תקבולים
כרטיס תקבוליי תורם
תדפיס כרטיס תקבולי תורם
קבלה לתורם
הוספה ועדכון של הוצאה
רשימת הוצאות
תדפיס רשימת הוצאות
מאזן הכנסות והוצאות
תדפיס מאזן הכנסות והוצאות
הפקדות לבנק
תדפיס הפקדות לבנק
התאמת בנק
תדפיס התאמת בנק
סיסמת כניסה לתוכנה
גיבוי נתונים
אינדקסים לחברי עמותה, תקבולים והוצאות
עדכון פרטי עמותה
שליחת אי-מייל מהתוכנה
תזכורות לביצוע משימות